vitanatural
vitanatural
English  Deutsch  Espa˝ol  Franšais  Italiano  Nederlands  Portuguŕs  Svenska  Finska  Dansk  Norsk  Polska 
Twˇj koszyk jest pusty!
Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

  • Pozycja Numer :   GN 583
  • Cena :   €32.00  €19.90  
Ilosc :
0

Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

KorzyÜci zdrowotne wynikajßce z B-Complex

• Poprawa nastroju
• Zdrowy uklad odpornoÜciowy
• Silny przeciwutleniacz
• Nervous System Health
• wspomaga metabolizm energii
• Obsluga ukladu krß×enia
• Wsparcie i zwiÚkszenie tempa przemiany materii
• Utrzymywanie zdrowej skóry i miÚÜni
• Wzmocnienie ukladu odpornoÜciowego i ukladu nerwowego
• Promowanie zdrowego nastroju
• Poka×, aby byš ×ródlem energii
• Normalne funkcjonowanie ukladu nerwowego
• Obsluga metabolizm wÚglowodanów
• Obsluga ukladu krß×enia
• Pomoc osób, które cierpiß z powodu stresu i zmÚczenia poprzez wspieranie zdrowego wypoczynku i poziom energii


B-kompleks sklada siÚ ze wszystkich witamin z grupy B oraz cholinÚ, inozytol oraz PABA. Witaminy z grupy B sß niezbÚdne do prawidlowego wzrostu i metabolizmu, a tak×e do produkcji energii

Witaminy z grupy B sß istotnymi skladnikami wielu kluczowych systemów enzymów, bez których organizm nie mo×e funkcjonowaš. Ka×da witamina B wypelnia ró×ne, wzajemnie uzupelniajßce potrzeby, które

Dlatego powinny one najczÚÜciej sß lßcznie. Witaminy z grupy B dzialajß jako koenzymy w celu przyspieszenia licznych reakcjach biochemicznych.

Witaminy z grupy B pomagajß produkowaš energiÚ ciala i mo×e zwalczyš zmÚczenie. Witamina B2, zwana tak×e ryboflawina, bierze udzial w procesach metabolicznych organizmu i pomaga

zapewniš, ×e energia jest produkowana efektywnie. Witamina B6, znany równie× jako pirydoksyna, przyspiesza reakcje chemiczne, które wystÚpujß w komórkach organizmu, dziÚki czemu procesy przebiegajß

bardziej efektywnie, tak ×e energia jest produkowana przy u×yciu mo×liwie najmniejszß iloÜš zasobów. Bez wystarczajßcej iloÜci witaminy B12, organizm nie mo×e produkowaš energii efektywnie, co

zmÚczenia.

Witamina B-kompleks sklada siÚ z oÜmiu witamin rozpuszczalnych w wodzie. Witaminy z grupy B wspólpracowaš w celu zwiÚkszenia przemiany materii, wzmacniajß uklad odpornoÜciowy i uklad nerwowy, nale×y

skórÚ i miÚÜnie zdrowe, stymulowaš wzrost i podzial komórek oraz innych korzyÜci dla organizmu. Dro×d×e piwne jest jednym z najlepszych ×ródel witamin z grupy B.

B1, znany jako tiamina, slu×y jako katalizator w metabolizmie wÚglowodanów i pomaga syntetyzowaš nerwów regulujßcych substancji. Niedobór mo×e powodowaš obrzÚk serca, nogi

skurcze i oslabienie miÚÜni. Bogate ×ródla ×ywnoÜci o du×ej zawartoÜci tiaminy m.in. wßtroby, serca, nerek i miÚso, jaja, zielone warzywa liÜciaste, orzechy, roÜliny strßczkowe, jagody, pszenicy

drobnoustrojów i wzbogacony zbó×. Zalecane diety Allowance (RDA) wynosi 1,5 mg. Niektórzy uwa×ajß, tiamina chroni przed alkoholizmem i ×e to jest dobre dla

depresja, stres i niepokój. Mówi siÚ równie× do poprawy sprawnoÜci umyslowej i pomóc niestrawnoÜš.

B2 lub ryboflawina, pomaga w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek oddechowych. Niedobór mo×e powodowaš zmiany skórne i wra×liwoÜš na Üwiatlo. Riboflavins sß bogate w

grzyby, mleko, miÚso, wßtroba, ciemnozielone warzywa i zbo×a wzbogacone, makaronów i chleba. RDA wynosi 1,3 mg dla doroslych. Witamina jest dobre dla skóry, paznokci, oczu,

usta, usta i jÚzyk, i uwa×a siÚ, aby pomóc w ochronie przed rakiem.

B3-znany równie× jako niacyna, witamina P, lub witaminy PP-pomaga uwalnianie energii z substancji od×ywczych. Mo×e zmniejszyš poziom cholesterolu i zapobiegania i leczenia mia×d×ycy, miÚdzy innymi

korzyÜci. Zbyt malo B3 mo×e powodowaš pellagra, choroby objawy jak oparzenia, biegunka, dra×liwoÜš, obrzÚk jÚzyka, i splßtanie. Zbyt du×o B3 mo×e

doprowadziš do uszkodzenia wßtroby. Źródel ×ywnoÜci bogatej w niacyna kurczak, losoÜ, tu˝czyk, wßtroba, orzechy, groch, wzbogacony zbó× i fasoli. RDA jest 14-18 mg na dobÚ przez

doroslych.

B5 lub Kwas pantotenowy, odgrywa rolÚ w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek. Jest to najbardziej obfite w jaja, cale ziarna zbó×, roÜliny strßczkowe, miÚso, choš

znajduje siÚ w pewnej iloÜci w prawie ka×dej ×ywnoÜci. RDA wynosi 10 mg. Niedobór mo×e powodowaš zmÚczenie, alergie, nudnoÜci i ból brzucha.

Witamina B6, lub pirydoksyny, pomaga absorbowaš i metabolizmu aminokwasów, do korzystania z tluszczów, a do postaci krwinek czerwonych. Niedobór tej witaminy mo×e prowadziš do sprawnego

jÚzyka, choroby skóry, zawroty glowy, nudnoÜci, niedokrwistoÜš, drgawki i kamieni nerkowych. Pelnoziarniste, chleb, wßtroby, zielony groszek, szpinak, awokado i banany sß bogate ×ywnoÜci

×ródel, które sß bogate w tÚ witaminÚ. RDA wynosi od 1,3 do 2 mg w zale×noÜci od wieku i plci.

B7-znany tak×e jako Biotyna lub witamina H, pomaga formie kwasów tluszczowych i pomaga w uwalnianiu energii z wÚglowodanów. Nie bylo przypadków niedoboru wÜród

ludzi. RDA wynosi 30 mg.

B9 lub kwasu foliowego, czasami nosi nazwÚ witaminy M lub witamina Bc. Kwas foliowy pozwala organizmowi na postaci hemoglobiny. Pomaga w leczeniu anemii i wlew. Dobre jedzenie

×ródla to zielone warzywa liÜciaste, orzechy, ziarna zbó×, roÜlin strßczkowych i narzßdów spelnia. Jednak pamiÚtaš, ×e kwas foliowy jest tracone, gdy ×ywnoÜš jest przechowywana w temperaturze pokojowej

temperatury lub gotowane. Niedobór wystÚpuje rzadko, choš kwas foliowy jest szczególnie wa×ne w okresie ciß×y. Spo×ywanie odpowiedniej kwasu foliowego przed iw czasie ciß×y pomaga

zapobieganie wadom cewy nerwowej u noworodków, w tym rozszczep krÚgoslupa. RDA zarówno dla mÚ×czyzn jak i kobiet jest 400 mikrogramów, ale kobiety w ciß×y lub planuje zajÜš

w ciß×Ú powinny spo×ywaš 600 mikrogramów dziennie. Podczas karmienia piersiß, zaleca siÚ 500 mikrogramów.

Witamina B12, znana równie× jako Kobalamina lub cyjanokobalamina, wspomaga funkcje ukladu nerwowego i tworzenie czerwonych krwinek. JeÜli organizm jest w stanie wchlonßš

wystarczajßce B12, niedokrwistoÜš zloÜliwß mo×e spowodowaš. B12 mo×na znaleך jedynie w ×ródlach pochodzenia zwierzÚcego, takich jak jaja, mleko, ryby, miÚso i wßtrobÚ. Dlatego wegetarianie sß silnie

zachÚcani do uzupelnienia. RDA dla doroslych mÚ×czy×ni i kobiety wynosi 2,4 mg.

Porcja 1 tabletka
Amount Per Serving% Daily Value
Tiamina 50 mg 3333%
(Witamina B-1) (jako monoazotan tiaminy)
Ryboflawina (witamina B-2) 50 mg 2941%
Niacyna (jako amid kwasu nikotynowego) 50 mg 250%
Witamina B-6 50 mg 2500%
(jako chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy 400 mcg 100%
Witamina B-12 50 mcg 833%
(jako cyjanokobalamina)
Biotyna (jako d-biotyna) 50 mcg 17%
Kwas pantotenowy 50 mg 500%
(jako d-pantotenian wapnia)
PABA 50 mg
(Para-aminobenzoesowy)
Inozytol 50 mg
Dwutartat Cholina 50 mg
Proprietary Blend 2,5 mg
(Lucerna, rze×ucha, pietruszka, Soy
Lecytyna, Rice Bran)

Inne skladniki: celuloza roÜlinny, fosforan dwuwapniowy, Silica, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu roÜlinny.


Pozostale skladniki: fosforan dwuwapniowy, celuloza roÜlinny, stearynian magnezu roÜlinny, Silica.


Nie zawiera glutenu, nr dro×d×y, bez pszenicy, nr Egg, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nie sztuczne aromaty, nr sodu.

Dla doroslych, przyjmowaš jednß (1) tabletka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Podobne Produkty
€62.00  €35.90
 
€0.00
 
Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek
Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek
Vitanatural
Manufactured by: Good Natural - Solgar
19.90