+(31) 800 022 9155
Jezyki
Polska
 

Kategorie

Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

Vitamin B-50 - Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek


   [GN 583]
  € 32.00    € 14.50  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

KorzyÜci zdrowotne wynikajßce z B-Complex

• Poprawa nastroju
• Zdrowy uklad odpornoÜciowy
• Silny przeciwutleniacz
• Nervous System Health
• wspomaga metabolizm energii
• Obsluga ukladu krß×enia
• Wsparcie i zwiÚkszenie tempa przemiany materii
• Utrzymywanie zdrowej skóry i miÚÜni
• Wzmocnienie ukladu odpornoÜciowego i ukladu nerwowego
• Promowanie zdrowego nastroju
• Poka×, aby byš ×ródlem energii
• Normalne funkcjonowanie ukladu nerwowego
• Obsluga metabolizm wÚglowodanów
• Obsluga ukladu krß×enia
• Pomoc osób, które cierpiß z powodu stresu i zmÚczenia poprzez wspieranie zdrowego wypoczynku i poziom energii


B-kompleks sklada siÚ ze wszystkich witamin z grupy B oraz cholinÚ, inozytol oraz PABA. Witaminy z grupy B sß niezbÚdne do prawidlowego wzrostu i metabolizmu, a tak×e do produkcji energii

Witaminy z grupy B sß istotnymi skladnikami wielu kluczowych systemów enzymów, bez których organizm nie mo×e funkcjonowaš. Ka×da witamina B wypelnia ró×ne, wzajemnie uzupelniajßce potrzeby, które

Dlatego powinny one najczÚÜciej sß lßcznie. Witaminy z grupy B dzialajß jako koenzymy w celu przyspieszenia licznych reakcjach biochemicznych.

Witaminy z grupy B pomagajß produkowaš energiÚ ciala i mo×e zwalczyš zmÚczenie. Witamina B2, zwana tak×e ryboflawina, bierze udzial w procesach metabolicznych organizmu i pomaga

zapewniš, ×e energia jest produkowana efektywnie. Witamina B6, znany równie× jako pirydoksyna, przyspiesza reakcje chemiczne, które wystÚpujß w komórkach organizmu, dziÚki czemu procesy przebiegajß

bardziej efektywnie, tak ×e energia jest produkowana przy u×yciu mo×liwie najmniejszß iloÜš zasobów. Bez wystarczajßcej iloÜci witaminy B12, organizm nie mo×e produkowaš energii efektywnie, co

zmÚczenia.

Witamina B-kompleks sklada siÚ z oÜmiu witamin rozpuszczalnych w wodzie. Witaminy z grupy B wspólpracowaš w celu zwiÚkszenia przemiany materii, wzmacniajß uklad odpornoÜciowy i uklad nerwowy, nale×y

skórÚ i miÚÜnie zdrowe, stymulowaš wzrost i podzial komórek oraz innych korzyÜci dla organizmu. Dro×d×e piwne jest jednym z najlepszych ×ródel witamin z grupy B.

B1, znany jako tiamina, slu×y jako katalizator w metabolizmie wÚglowodanów i pomaga syntetyzowaš nerwów regulujßcych substancji. Niedobór mo×e powodowaš obrzÚk serca, nogi

skurcze i oslabienie miÚÜni. Bogate ×ródla ×ywnoÜci o du×ej zawartoÜci tiaminy m.in. wßtroby, serca, nerek i miÚso, jaja, zielone warzywa liÜciaste, orzechy, roÜliny strßczkowe, jagody, pszenicy

drobnoustrojów i wzbogacony zbó×. Zalecane diety Allowance (RDA) wynosi 1,5 mg. Niektórzy uwa×ajß, tiamina chroni przed alkoholizmem i ×e to jest dobre dla

depresja, stres i niepokój. Mówi siÚ równie× do poprawy sprawnoÜci umyslowej i pomóc niestrawnoÜš.

B2 lub ryboflawina, pomaga w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek oddechowych. Niedobór mo×e powodowaš zmiany skórne i wra×liwoÜš na Üwiatlo. Riboflavins sß bogate w

grzyby, mleko, miÚso, wßtroba, ciemnozielone warzywa i zbo×a wzbogacone, makaronów i chleba. RDA wynosi 1,3 mg dla doroslych. Witamina jest dobre dla skóry, paznokci, oczu,

usta, usta i jÚzyk, i uwa×a siÚ, aby pomóc w ochronie przed rakiem.

B3-znany równie× jako niacyna, witamina P, lub witaminy PP-pomaga uwalnianie energii z substancji od×ywczych. Mo×e zmniejszyš poziom cholesterolu i zapobiegania i leczenia mia×d×ycy, miÚdzy innymi

korzyÜci. Zbyt malo B3 mo×e powodowaš pellagra, choroby objawy jak oparzenia, biegunka, dra×liwoÜš, obrzÚk jÚzyka, i splßtanie. Zbyt du×o B3 mo×e

doprowadziš do uszkodzenia wßtroby. Źródel ×ywnoÜci bogatej w niacyna kurczak, losoÜ, tu˝czyk, wßtroba, orzechy, groch, wzbogacony zbó× i fasoli. RDA jest 14-18 mg na dobÚ przez

doroslych.

B5 lub Kwas pantotenowy, odgrywa rolÚ w metabolizmie tluszczów, wÚglowodanów i bialek. Jest to najbardziej obfite w jaja, cale ziarna zbó×, roÜliny strßczkowe, miÚso, choš

znajduje siÚ w pewnej iloÜci w prawie ka×dej ×ywnoÜci. RDA wynosi 10 mg. Niedobór mo×e powodowaš zmÚczenie, alergie, nudnoÜci i ból brzucha.

Witamina B6, lub pirydoksyny, pomaga absorbowaš i metabolizmu aminokwasów, do korzystania z tluszczów, a do postaci krwinek czerwonych. Niedobór tej witaminy mo×e prowadziš do sprawnego

jÚzyka, choroby skóry, zawroty glowy, nudnoÜci, niedokrwistoÜš, drgawki i kamieni nerkowych. Pelnoziarniste, chleb, wßtroby, zielony groszek, szpinak, awokado i banany sß bogate ×ywnoÜci

×ródel, które sß bogate w tÚ witaminÚ. RDA wynosi od 1,3 do 2 mg w zale×noÜci od wieku i plci.

B7-znany tak×e jako Biotyna lub witamina H, pomaga formie kwasów tluszczowych i pomaga w uwalnianiu energii z wÚglowodanów. Nie bylo przypadków niedoboru wÜród

ludzi. RDA wynosi 30 mg.

B9 lub kwasu foliowego, czasami nosi nazwÚ witaminy M lub witamina Bc. Kwas foliowy pozwala organizmowi na postaci hemoglobiny. Pomaga w leczeniu anemii i wlew. Dobre jedzenie

×ródla to zielone warzywa liÜciaste, orzechy, ziarna zbó×, roÜlin strßczkowych i narzßdów spelnia. Jednak pamiÚtaš, ×e kwas foliowy jest tracone, gdy ×ywnoÜš jest przechowywana w temperaturze pokojowej

temperatury lub gotowane. Niedobór wystÚpuje rzadko, choš kwas foliowy jest szczególnie wa×ne w okresie ciß×y. Spo×ywanie odpowiedniej kwasu foliowego przed iw czasie ciß×y pomaga

zapobieganie wadom cewy nerwowej u noworodków, w tym rozszczep krÚgoslupa. RDA zarówno dla mÚ×czyzn jak i kobiet jest 400 mikrogramów, ale kobiety w ciß×y lub planuje zajÜš

w ciß×Ú powinny spo×ywaš 600 mikrogramów dziennie. Podczas karmienia piersiß, zaleca siÚ 500 mikrogramów.

Witamina B12, znana równie× jako Kobalamina lub cyjanokobalamina, wspomaga funkcje ukladu nerwowego i tworzenie czerwonych krwinek. JeÜli organizm jest w stanie wchlonßš

wystarczajßce B12, niedokrwistoÜš zloÜliwß mo×e spowodowaš. B12 mo×na znaleך jedynie w ×ródlach pochodzenia zwierzÚcego, takich jak jaja, mleko, ryby, miÚso i wßtrobÚ. Dlatego wegetarianie sß silnie

zachÚcani do uzupelnienia. RDA dla doroslych mÚ×czy×ni i kobiety wynosi 2,4 mg.

Porcja 1 tabletka
Amount Per Serving% Daily Value
Tiamina 50 mg 3333%
(Witamina B-1) (jako monoazotan tiaminy)
Ryboflawina (witamina B-2) 50 mg 2941%
Niacyna (jako amid kwasu nikotynowego) 50 mg 250%
Witamina B-6 50 mg 2500%
(jako chlorowodorek pirydoksyny)
Kwas foliowy 400 mcg 100%
Witamina B-12 50 mcg 833%
(jako cyjanokobalamina)
Biotyna (jako d-biotyna) 50 mcg 17%
Kwas pantotenowy 50 mg 500%
(jako d-pantotenian wapnia)
PABA 50 mg
(Para-aminobenzoesowy)
Inozytol 50 mg
Dwutartat Cholina 50 mg
Proprietary Blend 2,5 mg
(Lucerna, rze×ucha, pietruszka, Soy
Lecytyna, Rice Bran)

Inne skladniki: celuloza roÜlinny, fosforan dwuwapniowy, Silica, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu roÜlinny.


Pozostale skladniki: fosforan dwuwapniowy, celuloza roÜlinny, stearynian magnezu roÜlinny, Silica.


Nie zawiera glutenu, nr dro×d×y, bez pszenicy, nr Egg, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nie sztuczne aromaty, nr sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaš jednß (1) tabletka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Witamina B-50 B-Complex 100 tabletek

Witamina B-50, B-Complex, Kup, Online Order, witaminy, mineraly, suplementy, witaminy Shop, Vitamin sprzeda×y online, ziola, produkty ziolowe.

English  Deutsch  Espa˝ol  Franšais  Italiano  Nederlands  Portuguŕs  Svenska  Finska  Dansk  Norsk  Polska 

1-AndroSterone 60 Tabletek 4-AD RD - 60 Tabletki 5-HTP 100 mg 120 Kapsulek
7-KETO - CLA LeanGels 100 mg - 60 Kapsulki 7-keto-DHEA 100 mg - 60 Caps Acai 1000 mg zielonej herbaty 500 mg - 120 kaps.
Acai 3000 mg - 120 kaps. Alfalfa - Alfalfa 500 mg 250 Tablets Alive! Whole Food Energizer Multivitamin 90 Tabletek
Anabolic Activator - Naturalne Anaboliki Ustne Spray 60ml Anavar - OXANDROLONE 180 Tabletek AROM RDE 60-X
Artemizyny Super 200 mg - 60 Kapsutek Bee Pollen Complex - Bee Pollen Complex Natural 100 Tablets Bee Propolis - Bee Propolis Natural 500 mg 100 kapsulek
Beta Carotene - Beta-karoten 15 mg 25.000 I.U. 100 kaps. Bilberry - Borˇwka 1000 mg 90 kaps. Biotin - Biotyna 1000 mcg 100 tabletek
Borage Oil - Ogˇrecznik Olej 1000 mg 50 kaps. Calcium - 600 Witamina D 100 tabletki wapnia Calcium Magnesium Zinc - Cynk Magnez Wap˝ Chelated 100 Tablets
Caprylic Acid Kwasu oktanowego 350 mg 100 tabletek Catĺs Claw - Cat Claw 500 mg 90 kapsulek Cholesterol Wsparcie - 90 Vcaps
Choline & Inositol - Cholina i inozytol 250 mg 100 tabletek Chromium Picolinate - Pikolinian chromu 200 mcg 100 tabletek Collagen - Collagen 400 mg 100 kapsulek
Collagen Krem na noc 44 ml Colon Cleanser - PielÚgnacja twarzy Colon 240 kapsulek Colostrum - Colostrum 650 mg 60 kapsulek
CoQ-10 - Koenzym Q-10 100 mg 120 kaps. Cranberry - Cranberry Plus Witamina C 100 kaps. Cynamon 500 mg 100 kapsulek
Damiana Leaves - Damiana Liście 450 mg 100 kapsulek Dandelion Root - Korze˝ mniszka lekarskiego 520 mg 100 kapsulek DECAVOL - Nandrolonu RDe - 60 Tabletek
DHEA 25 mg Puritans Pride 250 Tabletek DHEA Natrol 25 mg 300 Tabletek Diabetic - Diabetic Formula Wsparcie 60 Tablets
Dianabol 575 mg-90 Tabletek DL-Phenylalanine - DL-Fenyloalanina 500 mg 50 tabletek DMAE 100 mg 100 kapsulek
Eleuthero - Że˝-sze˝ syberyjski Eleuthero 500 mg 100 tabletek Female Super Formula - Oral Spray 30ml Fenugreek - Kozieradki 610 mg 100 kapsulek
Formadrol Extreme New XL 90 Kaps. testosteron GABA 750 mg 100 Kapsulek Garlic Odor Free - Czosnek przykrych zapachˇw 500 mg 100 tabletek
Germanu organiczne 150 mg 50 Caps Ginger Root - Korzenia imbiru 550 mg 100 kapsulek Ginkgo Biloba 120 mg 100 kapsulek
Ginseng Complex - Że˝-sze˝ Complex 1000 mg 50 kapsulek Glucosamine Chondroitin - Glukozamina chondroityny MSM 120 tabletek Glutathione - Glutation 250 mg - 60 Vcaps
Goldenseal Root - Goldenseal root 470 mg 100 kapsulek Grapefruit Pectin - Pektyny Grapefruit 1000 mg 120 tabletek Grapeseed Extract - Wyciąg z pestek winogron 100 mg 50 kapsulek
Graviola 500 mg - 100 Kapsulek Green Source - Zielone źrˇdla - 120 Tabletek Green Tea Extract - Green Tea Extract 315 mg 100 kapsulek
Guarana 1200 mg 90 tabletek Gymnema Sylvestre - Sugar Destroyer 400 mg 90 tabletek Hawthorn Berries - Owoce glogu 565 mg 100 kapsulek
HGH - Hormonu Wzrostu Patch 9990ng HGH Complex - Oral Spray 60ml HGH Kompleks 126 Tabletek
Horny Goat Weed - Goat Weed Horn y z Maca 60 kapsulek Hyaluronic Acid - Kwas hialuronowy 100 mg 30 kapsulek IGF Complex - Oral Spray 60ml
Iron Plus - Żelazo Plus 28 mg 90 kapsulek Kre-Alkalyn Kreatyna 120 Kapsulek Krill Oil Olej z kryla 1000 mg 60 kaps.
Kudzu 1000 mg 60 tabletek L-Arginina 1000 mg 50 tabletek L-Arginina L-ornityny L-lizyna 50 tabletek
L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 60 tabletek L-Glutamina 500 mg 50 tabletek L-Lysine - L-lizyna 1000 mg 60 tabletek
L-Tyrosine - L-tyrozyna 500 mg 50 kapsulek Lecithin - Lecytyna 1200 mg 100 kaps Lutein - Luteina 20 mg 60 kaps
Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps Maca 500 mg - 100 Kapsulek Magnesium - Magnez 250 mg 100 tabletek
Male Sexual Enhancer - Oral Spray 30ml Melatonin TR 5mg Time Release 100 Tabletki Melatonina 3 mg - Good N' Natural - 240 Tabletek
Melatonina Natrol 1 mg 180 Tabs Melatonina Natrol 3 mg 240 Tabletek Melatonina TR 3 Wydanie Czas mg - 100 tabletek
Melatonina Ultra 3 mg 300 tabletek Menopauza Formula 100 Tablets Methyl 1-D 135 Kapsulek
Milk Thistle - Sylimaryna 250 mg 100 kapsulek Mood Enhancer - Oral Spray 30ml Muscle Builder - Mężczyzn Ustne Spray 60ml
N-Acetyl Cysteina 600 mg 120 kapsulek Nattokinase - Nattokinase 100 mg - 60 Vcaps Natural Whey Protein - Bialka Serwatkowego 20 g -100 Tablets
Neuro-PS - Neuro-PS 500 mg 60 kaps. Niacin - Niacyna 500 mg Flush Darmowe 50 kapsulek Noni - Noni 400 mg 100 kapsulek
Olej lniany Bio 1000 mg 120 kapsulek Omega - Omega 3-6-9 Len, Fish, z ogˇrecznika 1200 mg 120 kaps. Omega Omega 3-6-9 Chia Oil 1000 mg 60 kaps.
Omega-3 - Omega-3 (Natural Oil Fish) 1200 mg 100 kaps. ONE - ONE wielu Formula witaminy i mineralne - Timed Release 180 tabletek Oregano Oil - Oregano Oil 1500 mg 90 kaps.
Oregano Oil Liquid - Ciekly olej Oregano 30ml Organiczny Germanu 100 mg - 100 tabletek Pantothenic Acid - Kwas pantotenowy (Timed Release) 500 mg 100 tabletek
Pau d'Arco - Pau d'Arco 500 mg 100 kapsulek Peppermint Oil - Olejek z miÚty pieprzowej 50 mg 90 kaps. Policosanol - Policosanol 10 mg 90 kaps.
Pomegranate - Granat 250 mg 60 kapsulek Potassium Chelated - Chelated potasu 99 mg 100 tabletek Pro Anabolic Kit RDE 3 x 60 Tabs
Prostate Health Clinical Strength - Prostata Clinical Strength - 90 kaps. Pycnogenol - Pycnogenol 60 mg 30 kapsulek Quercetin Plus Vitamin - Kwercetyna Plus Witamina C 50 kapsulek
Red Yeast Rice - Red Yeast Rice 600 mg 120 kapsulek Resveratrol - Resveratrol 50 mg 60 kaps. Royal Jelly - Royal Jelly 500 mg 60 kaps.
SAMe 400 mg 30 Tabletek Saw Palmetto - Saw Palmetto 450 mg 100 kapsulek Selenium Selen 200 mcg 100 tabletek
Senior Eye Vision - Senior Eye Vision 200 kapsulek Skin Hair Nails - Gwoździe do wlosˇw skˇry Formula 120 tabletek SOD Superoxide Dismutase - Dysmutaza ponadtlenkowa SOD 100 Tablets
St. John's Wort - Dziurawiec zwyczajny 300 mg 100 kapsulek Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek Stinging Nettle - Pokrzywa 300 mg 100 kapsulek
Stress B - B Stress - z witaminą C Timed Release 60 Tablets Super HGH - Growth Hormone Oral Spray 30ml Super Sleep Aid - Oral Spray 30ml
Super Testosterone - Naturalne Ustne Spray 60ml Sustanon 250 - 42 Tabletki Taurine - Tauryna 500 mg 50 tabletek
Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml Tonalin - Tonalin 1000 CLA 120 kaps. Tribulus 1000mg - 90 Tabs
Tribulus Terrestris - Tribulus 250 mg 90 kapsułek Turmeric - Kurkuma 400 mg 100 kapsułek Turmeric Curcumin - Kurkumina Kurkuma 60 kapsułek
Ubiquinol - Ubichinolu 100 mg 60 Kapsułki Ultra Man - Ultra Man (Timed Release) 90 tabletek Ultra Weight Loss - Oral Spray 30ml
Ultra Woman - Ultra Kobieta Timed Release 90 tabletek Valerian - Korze˝ kozlka 450 mg 100 kapsulek Vitamin - Witamina A i D 100 kaps
Vitamin B - Witamina B-100 Ultra B-Complex wydania Tymczasowy 100 Tablets Vitamin B - Witamina B-12 1000 mcg 100 tabletek Vitamin B-2 - Witamina B-2 100 mg Ryboflawina 100 Tablets
Vitamin B-6 - Witamina B-6 100 mg 100 tabletek Vitamin C - Witamina C 1000 mg z Rose Hips 100 Tablets Vitamin D3 - Witamina D3 5000 I.U. 100 kaps.
Vitamin E - Witamina E-1000 Natural 100 kaps. Vitamin E - Witamina E-400 z Selen 100 kaps. Vitamin K - Witamina K - 100 mcg 100 tabletek
Wild Yam - Dzikie Korze˝ Yam 405 mg 100 kapsulek Yohimbe Bark 500mg 90 Kapsulek Zinc - Cynk 50 mg Chelated 100 Tablets